Theaterwetenschappen aan de UGent

De opleiding Theaterwetenschappen aan de Universiteit Gent maakt deel uit van de vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen. Het uitzonderlijke concept van de opleiding bestaat uit het verwerven van verschillende artistieke disciplines: Musicologie, Podium- en Mediale Kunsten, Beeldende Kunst, Architectuur, Interieur en Kunstnijverheid. Deze studieopvatting beantwoordt aan de hedendaagse tendens tot maatschappelijke integratie van de kunsten en de cultuur. De Gentse opleiding onderscheidt zich hierdoor van de andere Vlaamse Universiteiten. Vertrekkend van een algemeen omkaderende basisopleiding en een eerste kennismaking met de studie van de verschillende artistieke disciplines, wordt progressief gestreefd naar enerzijds verdieping in specifieke vakgebieden en anderzijds naar interartistieke confrontaties.

De Theaterwetenschappen aan de Universiteit Gent bestudeert de podium- en mediale kunsten, dat wil zeggen het theatrale gebeuren in de meest brede betekenis van het woord. De studie van het theater wordt verruimd tot de studie van de podiumkunsten (teksttheater, performance, figurentheater, danstheater, muziektheater,…) en de moderne mediale kunsten (fotografie, film, video,…). Hiermee wordt ingespeeld op de internationale wetenschappelijke tendens van transversaliteit en intermedialiteit.

De leerstof wordt gedoceerd in uiteenlopende lesvormen van hoorcolleges tot interactieve lessen met groepswerken en presentaties. De oefeningen maken de student vertrouwd met specifieke methodologische onderzoeksaspecten. Vertrekkend van een goed afgebakende onderzoeksvraag wordt zelfstandig en kritisch onderzoek aangeleerd met intensieve begeleiding. Via de stages maken de studenten kennis met de sector, ontwikkelen zij vaardigheden en kunnen zij hun theoretische kennis aan de praktijk toetsen. Daarnaast krijgt de student tijdens de opleiding ook vaak les van internationale gastsprekers, met onder meer Sruti Bala, Peter M. Boenisch, John Grande, Melanie Haller, Alex Karschnia, Katharina Keim, Patrick Primavesi en Bram Van Oostveldt.

De opleiding biedt een waaier aan toekomstmogelijkheden. De afgestudeerden vinden op de arbeidsmarkt een rijk en gediversifieerd afzetgebied. Zij komen in aanmerking voor functies in het ruime artistieke en culturele veld, hetzij in artistiek ondersteunende functies (via Bachelor), hetzij op het leidinggevende en beleidsmatige niveau of op onderzoek gericht (via Master). De culturele sector dient hierbij ruim te worden geïnterpreteerd: musea, culturele centra en Kunstencentra, media, pers en uitgeverijen, archieven en documentatiecentra, erfgoedcellen, cultuurtoerisme, galerijwezen, monumentenzorg, onderwijs en andere overheidsdiensten.

Zie ook de website van de vakgroep Kunstwetenschappen.